Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Breared

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Breared 1619 17,9% 34,8% 19,2% 28,2% 7,2% 45,0% 55,0% 0,7% 0,6%
Summa 1619 17,9% 34,8% 19,2% 28,2% 7,2% 45,0% 55,0% 0,7% 0,6%

http://www.val.se