Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Träslöv N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Träslöv N 1186 17,0% 35,5% 31,9% 15,6% 10,1% 51,3% 48,7% 0,4% 1,3%
Summa 1186 17,0% 35,5% 31,9% 15,6% 10,1% 51,3% 48,7% 0,4% 1,3%

http://www.val.se