Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Träslövsläge 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Träslövsläge 1 1340 9,9% 37,3% 21,2% 31,6% 5,3% 51,0% 49,0% 0,1% 0,9%
Summa 1340 9,9% 37,3% 21,2% 31,6% 5,3% 51,0% 49,0% 0,1% 0,9%

http://www.val.se