Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Träslövsläge 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Träslövsläge 2 985 14,1% 40,1% 22,1% 23,7% 7,1% 47,5% 52,5% 0,2% 1,3%
Summa 985 14,1% 40,1% 22,1% 23,7% 7,1% 47,5% 52,5% 0,2% 1,3%

http://www.val.se