Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sibbarp-Dagsås

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sibbarp-Dagsås 620 15,3% 25,0% 32,3% 27,4% 8,4% 53,2% 46,8% 0,2% 2,9%
Summa 620 15,3% 25,0% 32,3% 27,4% 8,4% 53,2% 46,8% 0,2% 2,9%

http://www.val.se