Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Tvååker 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tvååker 2 1587 15,8% 30,7% 25,9% 27,7% 7,5% 49,8% 50,2% 0,4% 1,0%
Summa 1587 15,8% 30,7% 25,9% 27,7% 7,5% 49,8% 50,2% 0,4% 1,0%

http://www.val.se