Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Spannarp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Spannarp 527 16,5% 35,5% 29,2% 18,8% 8,0% 52,0% 48,0% 0,4% 1,5%
Summa 527 16,5% 35,5% 29,2% 18,8% 8,0% 52,0% 48,0% 0,4% 1,5%

http://www.val.se