Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Veddige V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Veddige V 1381 16,8% 27,2% 26,3% 29,8% 8,3% 50,1% 49,9% 0,4% 1,6%
Summa 1381 16,8% 27,2% 26,3% 29,8% 8,3% 50,1% 49,9% 0,4% 1,6%

http://www.val.se