Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Stråvalla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Stråvalla 577 14,0% 30,7% 29,1% 26,2% 6,6% 53,9% 46,1% 0,3% 0,2%
Summa 577 14,0% 30,7% 29,1% 26,2% 6,6% 53,9% 46,1% 0,3% 0,2%

http://www.val.se