Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kungsäter-Gunnarsjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kungsäter-Gunnarsjö 649 13,4% 22,3% 28,5% 35,7% 5,7% 52,5% 47,5% 0,3% 1,2%
Summa 649 13,4% 22,3% 28,5% 35,7% 5,7% 52,5% 47,5% 0,3% 1,2%

http://www.val.se