Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Västra Villastaden/Kolla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Villastaden/Kolla 1904 15,3% 29,0% 19,3% 36,4% 5,9% 44,5% 55,5% 0,7% 0,9%
Summa 1904 15,3% 29,0% 19,3% 36,4% 5,9% 44,5% 55,5% 0,7% 0,9%

http://www.val.se