Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ö Villastaden/Signeskulle/Gårdskulla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ö Villastaden/Signeskulle/Gårdskulla 1464 20,1% 26,9% 21,3% 31,7% 7,7% 46,5% 53,5% 0,5% 1,0%
Summa 1464 20,1% 26,9% 21,3% 31,7% 7,7% 46,5% 53,5% 0,5% 1,0%

http://www.val.se