Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hammerö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hammerö 1128 24,9% 26,2% 21,9% 27,0% 9,8% 47,2% 52,8% 0,5% 1,6%
Summa 1128 24,9% 26,2% 21,9% 27,0% 9,8% 47,2% 52,8% 0,5% 1,6%

http://www.val.se