Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hammerö Södra/Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hammerö Södra/Västra 1211 17,6% 32,0% 22,9% 27,6% 7,6% 47,4% 52,6% 0,5% 1,8%
Summa 1211 17,6% 32,0% 22,9% 27,6% 7,6% 47,4% 52,6% 0,5% 1,8%

http://www.val.se