Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Varla Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Varla Södra 1633 23,1% 29,1% 20,5% 27,3% 8,1% 44,6% 55,4% 0,2% 2,0%
Summa 1633 23,1% 29,1% 20,5% 27,3% 8,1% 44,6% 55,4% 0,2% 2,0%

http://www.val.se