Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Tölö Landsbygd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tölö Landsbygd 1635 22,0% 46,0% 17,1% 14,9% 7,9% 51,1% 48,9% 0,5% 1,0%
Summa 1635 22,0% 46,0% 17,1% 14,9% 7,9% 51,1% 48,9% 0,5% 1,0%

http://www.val.se