Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Fors

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Fors 1195 14,7% 32,9% 25,8% 26,6% 9,5% 49,9% 50,1% 0,3% 1,3%
Summa 1195 14,7% 32,9% 25,8% 26,6% 9,5% 49,9% 50,1% 0,3% 1,3%

http://www.val.se