Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Anneberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Anneberg 1359 17,8% 42,6% 22,1% 17,4% 9,4% 50,0% 50,0% 0,4% 1,5%
Summa 1359 17,8% 42,6% 22,1% 17,4% 9,4% 50,0% 50,0% 0,4% 1,5%

http://www.val.se