Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Älvsåker

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Älvsåker 1272 16,2% 40,3% 24,1% 19,4% 8,5% 51,8% 48,2% 0,4% 0,6%
Summa 1272 16,2% 40,3% 24,1% 19,4% 8,5% 51,8% 48,2% 0,4% 0,6%

http://www.val.se