Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vallda Bröndome

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vallda Bröndome 1102 15,5% 36,3% 25,6% 22,6% 9,8% 51,4% 48,6% 0,8% 1,5%
Summa 1102 15,5% 36,3% 25,6% 22,6% 9,8% 51,4% 48,6% 0,8% 1,5%

http://www.val.se