Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kullavik Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kullavik Centrum 1157 16,0% 31,8% 26,4% 25,8% 9,5% 46,4% 53,6% 0,3% 2,9%
Summa 1157 16,0% 31,8% 26,4% 25,8% 9,5% 46,4% 53,6% 0,3% 2,9%

http://www.val.se