Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bukärrs Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bukärrs Centrum 1483 12,6% 33,4% 25,6% 28,4% 8,0% 48,3% 51,7% 0,9% 3,3%
Summa 1483 12,6% 33,4% 25,6% 28,4% 8,0% 48,3% 51,7% 0,9% 3,3%

http://www.val.se