Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ölmevalla Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ölmevalla Östra 1725 14,6% 35,4% 25,6% 24,4% 7,5% 50,3% 49,7% 0,9% 1,9%
Summa 1725 14,6% 35,4% 25,6% 24,4% 7,5% 50,3% 49,7% 0,9% 1,9%

http://www.val.se