Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Åsa Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Åsa Centrum 1646 16,5% 34,5% 22,2% 26,9% 9,4% 47,3% 52,7% 0,6% 1,9%
Summa 1646 16,5% 34,5% 22,2% 26,9% 9,4% 47,3% 52,7% 0,6% 1,9%

http://www.val.se