Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Gällinge/Idala/Förlanda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gällinge/Idala/Förlanda 1312 17,6% 28,0% 29,7% 24,6% 7,9% 52,7% 47,3% 0,5% 0,4%
Summa 1312 17,6% 28,0% 29,7% 24,6% 7,9% 52,7% 47,3% 0,5% 0,4%

http://www.val.se