Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Fjärås Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Fjärås Norra 1560 15,4% 34,4% 25,1% 25,1% 7,4% 51,3% 48,7% 0,4% 1,3%
Summa 1560 15,4% 34,4% 25,1% 25,1% 7,4% 51,3% 48,7% 0,4% 1,3%

http://www.val.se