Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Fjärås/Må

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Fjärås/Må 1528 17,5% 35,7% 20,7% 26,0% 9,8% 46,4% 53,6% 0,6% 0,6%
Summa 1528 17,5% 35,7% 20,7% 26,0% 9,8% 46,4% 53,6% 0,6% 0,6%

http://www.val.se