Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hanhals

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hanhals 936 13,0% 36,9% 26,0% 24,1% 7,4% 51,6% 48,4% 0,4% 1,5%
Summa 936 13,0% 36,9% 26,0% 24,1% 7,4% 51,6% 48,4% 0,4% 1,5%

http://www.val.se