Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Onsala Kyrka

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Onsala Kyrka 1494 13,7% 31,4% 23,2% 31,7% 8,3% 47,9% 52,1% 1,3% 2,3%
Summa 1494 13,7% 31,4% 23,2% 31,7% 8,3% 47,9% 52,1% 1,3% 2,3%

http://www.val.se