Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Gottskär

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gottskär 1753 13,3% 35,1% 27,6% 24,0% 8,5% 49,9% 50,1% 1,2% 2,8%
Summa 1753 13,3% 35,1% 27,6% 24,0% 8,5% 49,9% 50,1% 1,2% 2,8%

http://www.val.se