Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Västra Onsala

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Onsala 1685 14,4% 39,1% 25,4% 21,1% 7,2% 50,9% 49,1% 0,4% 1,8%
Summa 1685 14,4% 39,1% 25,4% 21,1% 7,2% 50,9% 49,1% 0,4% 1,8%

http://www.val.se