Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Härryda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Härryda 1347 16,9% 36,2% 25,1% 21,8% 9,2% 54,4% 45,6% 0,8% 2,2%
Summa 1347 16,9% 36,2% 25,1% 21,8% 9,2% 54,4% 45,6% 0,8% 2,2%

http://www.val.se