Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Landvetter centrum V-Skårtorp m.fl.

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Landvetter centrum V-Skårtorp m.fl. 1415 15,0% 39,5% 21,1% 24,5% 7,1% 46,7% 53,3% 0,6% 1,6%
Summa 1415 15,0% 39,5% 21,1% 24,5% 7,1% 46,7% 53,3% 0,6% 1,6%

http://www.val.se