Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Landvetter centrum Ö-Snåkered m.fl.

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Landvetter centrum Ö-Snåkered m.fl. 1361 13,1% 42,8% 24,6% 19,5% 7,3% 51,1% 48,9% 0,4% 1,6%
Summa 1361 13,1% 42,8% 24,6% 19,5% 7,3% 51,1% 48,9% 0,4% 1,6%

http://www.val.se