Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Önneröd-Salmered

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Önneröd-Salmered 1435 11,7% 53,5% 17,8% 16,9% 6,1% 48,9% 51,1% 0,5% 1,3%
Summa 1435 11,7% 53,5% 17,8% 16,9% 6,1% 48,9% 51,1% 0,5% 1,3%

http://www.val.se