Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Mölnlycke centrum m.fl.

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Mölnlycke centrum m.fl. 1332 17,9% 22,6% 15,4% 44,1% 7,5% 44,0% 56,0% 0,7% 1,7%
Summa 1332 17,9% 22,6% 15,4% 44,1% 7,5% 44,0% 56,0% 0,7% 1,7%

http://www.val.se