Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Pixbo m.fl.

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Pixbo m.fl. 1469 13,3% 33,3% 25,1% 28,4% 9,3% 51,9% 48,1% 1,1% 2,4%
Summa 1469 13,3% 33,3% 25,1% 28,4% 9,3% 51,9% 48,1% 1,1% 2,4%

http://www.val.se