Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Högadal-Övre Skogen m.fl.

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Högadal-Övre Skogen m.fl. 1130 17,0% 38,0% 26,5% 18,5% 10,0% 50,2% 49,8% 0,4% 2,7%
Summa 1130 17,0% 38,0% 26,5% 18,5% 10,0% 50,2% 49,8% 0,4% 2,7%

http://www.val.se