Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Djupedalsäng m.fl.

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Djupedalsäng m.fl. 1180 14,0% 36,8% 22,7% 26,5% 8,8% 48,9% 51,1% 0,8% 1,4%
Summa 1180 14,0% 36,8% 22,7% 26,5% 8,8% 48,9% 51,1% 0,8% 1,4%

http://www.val.se