Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Nedre Skogen-Skinnefjäll m.fl.

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Nedre Skogen-Skinnefjäll m.fl. 1319 20,5% 37,0% 25,5% 16,9% 12,1% 48,4% 51,6% 0,5% 2,0%
Summa 1319 20,5% 37,0% 25,5% 16,9% 12,1% 48,4% 51,6% 0,5% 2,0%

http://www.val.se