Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Orrekullen-Långetjärnshöjd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Orrekullen-Långetjärnshöjd 1054 14,9% 61,5% 18,4% 5,2% 11,2% 49,5% 50,5% 0,8% 1,5%
Summa 1054 14,9% 61,5% 18,4% 5,2% 11,2% 49,5% 50,5% 0,8% 1,5%

http://www.val.se