Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Båtsmanstorpet m.fl.

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Båtsmanstorpet m.fl. 1247 15,7% 45,9% 23,1% 15,3% 10,1% 48,6% 51,4% 0,3% 1,8%
Summa 1247 15,7% 45,9% 23,1% 15,3% 10,1% 48,6% 51,4% 0,3% 1,8%

http://www.val.se