Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Nysäter-Benareby m.fl.

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Nysäter-Benareby m.fl. 1119 13,9% 51,1% 22,1% 13,0% 9,0% 50,8% 49,2% 1,0% 1,0%
Summa 1119 13,9% 51,1% 22,1% 13,0% 9,0% 50,8% 49,2% 1,0% 1,0%

http://www.val.se