Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Älmhult-Bocköhalvön m.fl.

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Älmhult-Bocköhalvön m.fl. 1157 17,2% 40,2% 24,9% 17,7% 8,0% 50,3% 49,7% 1,6% 2,2%
Summa 1157 17,2% 40,2% 24,9% 17,7% 8,0% 50,3% 49,7% 1,6% 2,2%

http://www.val.se