Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hindås centrum-Ingelse m.fl.

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hindås centrum-Ingelse m.fl. 1181 14,2% 36,3% 25,3% 24,1% 6,5% 50,5% 49,5% 0,8% 1,9%
Summa 1181 14,2% 36,3% 25,3% 24,1% 6,5% 50,5% 49,5% 0,8% 1,9%

http://www.val.se