Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Jonsered-Kåhög-Uddared

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Jonsered-Kåhög-Uddared 1930 19,1% 37,2% 24,6% 19,1% 9,4% 49,8% 50,2% 0,8% 1,2%
Summa 1930 19,1% 37,2% 24,6% 19,1% 9,4% 49,8% 50,2% 0,8% 1,2%

http://www.val.se