Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lexby-Paradiset-Lexbydal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lexby-Paradiset-Lexbydal 1635 18,0% 33,8% 25,8% 22,4% 9,5% 50,4% 49,6% 0,7% 2,1%
Summa 1635 18,0% 33,8% 25,8% 22,4% 9,5% 50,4% 49,6% 0,7% 2,1%

http://www.val.se