Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Mellby-Finngösa

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Mellby-Finngösa 1594 22,4% 35,6% 24,5% 17,4% 9,7% 49,6% 50,4% 0,5% 2,0%
Summa 1594 22,4% 35,6% 24,5% 17,4% 9,7% 49,6% 50,4% 0,5% 2,0%

http://www.val.se