Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Timmerslätt-Slätten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Timmerslätt-Slätten 1412 16,5% 36,3% 27,8% 19,4% 8,4% 48,7% 51,3% 0,5% 0,9%
Summa 1412 16,5% 36,3% 27,8% 19,4% 8,4% 48,7% 51,3% 0,5% 0,9%

http://www.val.se