Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kåsjöområdet-Storegården

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kåsjöområdet-Storegården 1525 23,2% 38,5% 25,8% 12,5% 11,7% 50,4% 49,6% 0,5% 1,4%
Summa 1525 23,2% 38,5% 25,8% 12,5% 11,7% 50,4% 49,6% 0,5% 1,4%

http://www.val.se